سلفون کش و لمینت

دستگاه لمینیت سرد دستی

در دو سایز دهنه 70 و100