لب گردکن صنعتی برقی

PERFECT

لب گرد کن صنعتی برقی

دارای 7 قالب لب گرد کن

ظرفیت 800 برگ

دارای پدال برقی

خرید