لمینیت دوکاره رول و شیت

PERFECT

دستگاه لمینیت دوکاره رول و شیت

سایز A3

لمینیت رول و شیت با قابلیت تنظیم سرعت

قابلیت لمینیت سرد و گرم و سلفون کشی

دارای 4 غلطک

خرید