لمینیت طولی

PDFM

دستگاه لمینیت طولی perfect

مدل pdfm

درسایز های دهنه: 36cm-65cm-110cm

قابلیت لمینیت سرد و گرم ،سلفون کشی و شاسی کشی

صفحه نمایش دیجیتال

دارای کاتر طولی

سرعت: 160cm/min

خرید