دستگاه صحافی فنر فلزی مورب دستی

9028

دستکاه صحافی فنر فلزی مورب مدل 9028

دارای خلاص کن

دارای فنر انداز برقی

قابلیت تنظیم عطف

ظرفیت پانچ 20برگ

خرید