دستگاه صحافی فنرفلزی مورب برقی

8706

دستگاه صحافی فنرفلزی مورب برقی مدل8706

پانچ برقی به همراه پدال

دارای خلاص کن

دارای فنر انداز برقی

قابلیت تنظیم عطف

ظرفیت پانچ 30برگ

خرید