دستگاه صحافی فنرفلزی مورب

8702

دستگاه صحافی فنرفلزی مورب مدل 8702

دارای خلاص کن

دارای فنر انداز برقی

قابلیت تنظیم عطف

ظرفیت پانچ 30برگ

خرید