دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل

T970

دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل 3.1 مدل T970

قابلیت تنظیم عطف

دارای خلاص کن

ظرفیت پانچ 20 برگ

خرید