دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل

2930

دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل  دوکاره   2.1 و 3.1 مدل  2930

قابلیت صحافی هر دو سایز فنر های دوبل 2.1 و 3.1

قابلیت تنظیم عطف

دارای خلاص کن

ظرفیت پانچ 20 برگ

خرید